Wat kan ek van my Munisipaliteit verwag?

Wat kan ek van My Munisipaliteit verwag? Artikel 152 van die Grondwet stel die vyf fokusareas van Munisipaliteite uiteen:

1. Voorsien demokratiese en verantwoordbare regering.
2. Voorsien dienste op ‘n volhoubare wyse.
3. Bevorder maatskaplike en ekonomiese ontwikkeling.
4. Bevorder ‘n veilige en gesonde omgewing.
5. Moedig die betrokkenheid van gemeenskappe aan. Volgens die Wet op Munisipale Stelsels is ‘n basiese diens een wat ‘n aanvaarbare en redelike lewenskwaliteit verseker ten opsigte van water, riool, vullisverwydering, paaie en stormwaterbeheer, elektrisiteit, behuising en brandbestryding.

Die beperkings van aflewering in munisipaliteite Dienslewering is beperk wanneer die nasionale of provinsiale regering hul verantwoordelikhede na die plaaslike sfere delegeer deur “onafgehandelde mandate”.

Ander grense sluit in tekort aan inkomste as gevolg van diensverskaffer se nie-betaling, regeringstoelaes te min en swak finansiële bestuur. Ander faktore sluit in ‘n gebrek aan geskikte grond, swak samewerking binne die regeringsfere of in ‘n afgeleë plek. Praktiese omstandighede kan ook dienslewering beperk.

Altesame 109 munisipaliteite (40%) het ‘n ongekwalifiseerde verslag met bevindinge gekry, 76 (28%) het ‘n gekwalifiseerde verslag met bevindings gekry, vier het ‘n negatiewe verslag en 29 (10%) ‘n vrywaring. Die ouditverslae van ses munisipaliteite (2%) was uitstaande.

Leer hoe die stad Kaapstad en plaaslike munisipaliteite in daardie streek hulself in die kaak gestel het van ‘n waterkrisis in hierdie stuk

Die meerderheid van Suid-Afrika se munisipaliteite is disfunksioneel of in nood en benodig dringende hulp. Dit is volgens mnr. Zweli Mkhize, minister van samewerkende regering en tradisionele sake, wat gisteroggend uiteengesit het wat die regering sal doen om te help. Slegs 7% van die land se munisipaliteite word as behoorlik funksioneer. Die koöperatiewe bestuursdepartement sal ‘n span kundiges van sy munisipale infrastruktuurondersteuningsagent installeer om tegniese ondersteuning te bied om dienslewering te verbeter.

Give us your feedback