Wat is die rol van ’n Munisipale Raadslid?

Alle munisipaliteite behalwe vir distriksmunisipaliteite is in wyke ingedeel. Daar is twee soorte raadslede: wyksraadslede en proporsionele verteenwoordigende raadslede. ’n Wyksraadslid verteenwoordig ’n spesifieke wyk op die munisipale raad en word deur middel van die “eerste-oor-die-wenstreep”-stelsel verkies, waar die kandidaat met die meeste stemme wen. ’n Wyksraadslid dien as die voorsitter van hul wykskomitee en hul wyk moet spesifiek hul aandag geniet.

Proporsionele verteenwoordigende raadslede verteenwoordig ’n politieke party op die munisipale raad en word deur middel van die stelsel van “proporsionele verteenwoordiging” verkies. In hierdie stelsel nomineer die politieke party sy kandidate vir die partylys. Die getal stemme wat ’n party ontvang, bepaal die getal kandidate wat ’n politieke party sal hê.

Die pligte van ’n raadslid is die volgende:

1. Om die mense in die munisipaliteit te verteenwoordig en met ander raadslede saam te werk in die beste belang van die gemeenskap;

2. Om die behoeftes van die gemeenskap aan die munisipale raad te kommunikeer en die raadsprosesse aan die gemeenskap te kommunikeer;

3. Om vir vergaderings voor te berei en by te woon, tensy hul oor spesiale verlof tot afwesigheid beskik;

4. Om die prestasie van die munisipaliteit te monitor

5. Om probleme by die betrokke owerhede aan te meld en terugvoer oor die munisipaliteit se prestasie te gee;

6. Om die gedragskode te volg wat behels dat inligting nie bekendgemaak word aan mense wat onregverdig daaruit voordeel kan trek nie

Om munisipale raadslede aanspreeklik te hou

Munisipale raadslede kan aanspreeklik gehou word deur middel van:

1. Verkiesings — om vir iemand anders of ’n ander party te stem

2. Vergaderings van die politieke party

3. Vergaderings vir openbare deelname

4. Persoonlike kontak

5. Toepassing van die gedragskode

6. Briewe, petisies en die media

7. Vreedsame protes

Give us your feedback