Wat is ’n reagerende burger?

Responsiewe landsburgers is gemeenskapslede wat aktief deelneem aan die realisering van hul regte en die uitvoering van hul pligte. Die reg op openbare deelname verplig enige staatsadministrasie, waaronder munisipaliteite, om deelnemende demokrasie op grond van ingeligte en bemagtigde burgerskap te bevorder.

Benewens die reg om te stem, het landsburgers ook die reg op deurlopende interaksies met die mense wat hulle verkies het. Munisipaliteite moet dus ’n kultuur van gemeenskapsdeelname bevorder deur meganismes, prosesse en prosedures vir gemeenskapsdeelname te skep; inligting te voorsien; kennis te gee van vergaderings en ander geleenthede; die publiek by hierdie vergaderings toe te laat en dokumentasie aan die publiek te verskaf; en om ’n webwerf te skep wat al die relevante inligting bevat.

Die Wet op Munisipale Stelsels verleen aan ons die reg om tot munisipale besluitneming by te dra; om aanbevelings te maak en vertoë te lewer; om vinnige antwoorde op ons navrae te ontvang; om in kennis gestel te word van besluite wat ons raak; om in kennis gestel te word van munisipale geldsake; om aan te dring dat vergaderings oop, vry en regverdig moet wees; en om staatsfasiliteite te gebruik en toegang tot openbare dienste te verkry.

Ons het ook verantwoordelikhede, naamlik om ag te slaan op munisipale meganismes en prosedures; om al ons munisipale rekeninge te betaal; om die munisipale regte van ander gemeenskapslede te respekteer; om munisipale personeel op ons eiendom toe te laat; en om alle relevante munisipale verordenings na te kom.

Daar is ook sommige algemene dinge wat responsiewe landsburgers behoort te doen, soos om te stem, om aktief met ons plaaslike munisipaliteit te kommunikeer, om verantwoordelik teenoor lede van die gemeenskap op te tree, en om alle onwettige aktiwiteite aan te meld.

Give us your feedback