Wat is die rol van ’n Wykskomitees in ‘n Munisipaliteit?

’n Wyk is ’n gebied in ’n metro of plaaslike munisipaliteit met duidelik afgebakende grense. ’n Wykskomitee is ’n demokraties verkose liggaam wat ’n wye verskeidenheid gemeenskapsbelange verteenwoordig en gereeld onder voorsitterskap van die wyksraadslid vergader.

Die munisipaliteit beskik oor die mag om op wykskomitees te besluit en indien wel, moet wykskomitees vir al die wyke binne die munisipaliteit se jurisdiksie aangestel word.

Wykskomitees kan tot 10 lede hê en verskeie belangegroepe verteenwoordig. Wykskomiteelede kan ook op ’n geografiese basis verkies word. Wykskomitees is die skakel tussen die munisipaliteit en die gemeenskap.

n Wykskomitee moet minstens vier keer per jaar vergader, aangesien wyksraadslede op ’n kwartaallikse basis aan hul wyke terugvoering moet gee. Wykskomitees moet ook vergader wanneer die volgende aangeleenthede bespreek word:

1. die geïntegreerde ontwikkelingsplan;

2. die prestasiebestuurstelsel;

3. die jaarlikse begroting;

4. die jaarverslag;

5. beleide en verordenings.

Give us your feedback